V modernej dobe je nevyhnutné mať prístup ku komunikačným technológiám takmer odkiaľkoľvek. Naši klienti sa môžu pokojne venovať iba vlastnému biznisu a starosti s infraštruktúrou nechať na nás.

Networking

Networking

V modernej dobe je nevyhnutné mať prístup ku komunikačným technológiám takmer odkiaľkoľvek. Naši klienti sa môžu pokojne venovať iba vlastnému biznisu a starosti s infraštruktúrou nechať na nás. Vďaka nášmu zohratému tímu odborníkov vytvárame robustné a dostatočné komunikačné infraštruktúry, ktoré spĺňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky. Naše siete dokážu paralelne prenášať dáta, hlas a video kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta.

Servery

Servery

Výpočtová infraštruktúra je postavená na optimálnom návrhu a implementácii serverovej infraštruktúry, či ako stand-alone serverov prepojených do výpočtových gridov alebo virtuálnych clustrov poskytujúcich homogénne prostredie pre jednotlivé inštancie aplikačných serverov . Návrh architektúry serverovej infraštruktúry je kľúčový pre optimálne využitie prostriedkov klienta pri splnení požadovaných výkonnostných parametrov nasadzovaných systémov.

Storage

Storage

Z pohľadu fyzickej infraštruktúry je návrh storage infraštruktúry poslednou, avšak o nič menej dôležitou oblasťou. Súčasný trend virtualizácii a poskytovania cloudových služieb vytvára zvýšený dôraz na high-availibity architektúru storage-ov a optimálne napojenie na serverovú infraštruktúru.

Virtualizácia

Virtualizácia

Virtualizácia poskytuje IT prevádzke možnosť vysporiadať sa s dynamicky sa meniacimi požiadavkami jednotlivých systémov. A to bez potreby fyzického zásahu do infraštruktúry. Na úrovni fyzickej infraštruktúry sú jednotlivé výkonnostné parametre podľa potreby prideľované jednotlivým systémom a virtuálnym inštanciám aplikačných serverov. V oblasti virtualizácie poskytujeme služby celého životného cyklu: návrh architektúry, implementácia, migrácia, prevádzka, monitoring a rozvoj.

Zálohovanie

Zálohovanie

Strata dát je reálna hrozba, s ktorou sa skôr či neskôr stretne každý používateľ počítača. Hlavne vo firemnom prostredí spôsobuje strata kritických dát vážne problémy.

Potrebujete poradiť?