Cloudové služby, alebo cloud computing poskytujeme na viacerých úrovniach. Ponúkame klasické cloudové služby typu Infrastructure as a Service (IaaS) vo forme dedikovaných výpočtových zdrojov. Poskytujeme služby typu  Software as s Service (SaaS), najmä vo forme cloudových mailových služieb. Poslednú skupinu nášho zamerania v cloudových službách tvoria riešenia tzv. Private Cloud - kde je infraštruktúra zákazníka prepojená zabezpečeným prepojením s infraštruktúrou cloudu. Pre zákazníka to predstavuje jeden homogénny priestor, či už je server prevádzkovaný  na vlastnej  alebo cloudovej infraštruktúre.  Spoločnou charakteristikou cloudových služieb je dynamicky riešená fakturácia len za služby a licencie,  ktoré sa v daný mesiac zarezervujú/spotrebujú.

V oblasti cloudových služieb poskytujeme:

  • analýzu prechodu do cloudu
  • vyhodnotenie licenčných poplatkov
  • migráciu databáz a údajov pri SaaS
  • migráciu „do“ a najmä „z“ cloudu
  • automatický upgrade a patchovanie

Presunutím platieb z investičného charakteru do platieb za prevádzku v cloude sa zároveň znižuje problém skokových investícii, potrebných pre morálnu obnovu IT infraštruktúry. Cloudové služby zároveň umožňujú 24/7 prevádzku s minimálnymi personálnymi nákladmi v oblasti IT oproti prevádzke v prostredí zákazníka pri splnení parametrov dostupnosti služby.

Potrebujete poradiť?