ensentia pôsobí v oblasti informačných technológií od roku 1996. Dodávame komplexné IT riešenia pre všetky odvetvia ekonomiky so širokým portfóliom služieb. Od infraštruktúry cez podnikové aplikácie a riešenia, až po služby v oblasti systémovej integrácie a vývoja softvéru na mieru. Ponúkame konzultačno-poradenské služby, navrhujeme nové a rozvíjame už implementované ICT technológie.

Sme držiteľom rešpektovaného certifikátu manažérstva kvality 9001:2008 a ako jedna z prvých spoločností aj certifikátu systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa štandardu 27001:2013.

Našou prioritou je profesionalita a kvalita. Najvyššou hodnotou sú pre nás zamestnanci, a  preto  ich rozvoj a vzdelávanie  považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť. Disponujú viacerými certifikátmi, ako sú napríklad PRINCE2, TOGAF9, IPMA, ArchiMate 2 Certification.

Potrebujete poradiť?